*اطلاعیه نمره نهایی پایان نامه های کارشناسی ارشد(چاپ و یا ارائه مقاله)

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و نحوه تنظیم پایان نامه

بخشنامه ها و راهنما ی مربوط به دانشجویان ارشد

- راهنمای جامع نگارش و تدوین پایان نامه

- بخشنامه اختصاص 2 نمره  از 20 نمره پایان نامه به چاپ مقاله

****************************************************

فرم های مورد نیاز مراحل مختلف جهت ارائه پایان نامه

مرحله اول: دریافت و تصویب موضوع

- فرم درخواست تصویب پایان نامه

pdf (دریافت فرم در فرمت pdf)

* doc (دریافت فرم در فرمت word)

- دریافت فرم پروپوزال

*  pdf (دریافت فرم در فرمت pdf)

* doc (دریافت فرم در فرمت word)

* فرم تعهد حفظ و دفاع از حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

 

****************************************************

مرحله دوم: دفاع از پایان نامه   

 

 

 

 

 

 

 

1 -دانلود فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

2-  تحویل CD حاوی فایل چکیده پایان نامه ( قالب فرم های  ب 1 و ب 2 ) ، حداقل 1 روز قبل از برگزاری جلسه دفاعیه در ساعت اداری به امور پژوهشی 

تذکر:در صورت بهم ریخته بودن فایل word نسبت به دانلود و نصب  فونت های لازم از لینک زیر اقدام نمایید.

- دانلود فرم های خام  ب (Word)   
- دانلود نمونه تکمیل شده فرم های ب (PDF)  
- دانلود فونت های لازم جهت تکمیل فرم های ب

 

3-دریافت فرم های لازم جهت برگزاری جلسه دفاعیه و تکمیل بخش های مربوط به دانشجو با نظارت امور پژوهشی ،حداقل 2 ساعت قبل از جلسه دفاع

* فرم ارزشیابی پایان نامه جهت جلسه دفاعیه

* فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه

 

****************************************************

مرحله سوم: تحویل CD و نسخه های چاپی پایان نامه

- فرم منشور اخلاقی پژوهش(بعد از صفحه بسم ا.. درج شود)

- فرم تعهد اصالت پایان نامه(بعد از صفحه منشور اخلاقی قرار گیرد.)

-  راهنمای  تحویل CD

- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

- فرم  اعلام  نهایی  نمره پایان نامه

قابل  توجه کلیه دانشجویان کارشنا